FORM KROPP STIGMA, solo, White Box, Jakobstad 7-17.12.2021

Sammanflätningar – Omförhandlingar, bildkonst/visual art UAS Novia, Tobaksmagasinet, Jakobstad, 3.1-29.1.2022.

”Anmödrar, ni bär mig”, installation.

Shapes & spaces, group exhibition/grupputställning, Jakarte, Tobaksmagasinet, Jakobstad, augusti 2021

”You’re the stuff I’m made of”, interactive installation