EGET KONSTNÄRLIGT ARBETE/MY OWN ARTISTIC WORK:

Ett urval / A selection.

GRAFISK DESIGN/GRAPHIC DESIGN:

Jag gör mixed media och digitalkonst, samt logotyper, marknadsföring etc.

FOTO/PHOTOGRAPHY:

Jag gör eget arbete samt kundarbeten så som produktfoton, porträttbilder etc.