En talgoxe kostar 34€

Jag tänker inte skriva om USAs presidentval utan om något som känns närmare. Som borde kännas närmare. Nämligen vår naturrikedom.

Om någon vecka ska jag skriva jägarexamen. Jag drömde faktiskt om det inatt, men i drömmen misslyckades jag på grund av en massa konstigheter. Drömmar kan krångla så ibland!

Men jag ville prata om en av de intressantaste sakerna som togs upp på sista kurstillfället. Nämligen priset på våra fridlysta arter. Inte priset man får för dem förstås – utan skulden som man blir skyldig till naturen och staten om man dödar dem.

Jag har nämnt tidigare att det är en av de finaste saker vi fått höra om på kursen; respekten för naturen. Kärleken. Och den skiner igenom på den prislista som finns över fridlysta arter. Jakt handlar inte om att döda för dödandets skull. Det handlar om viltvård. Och då kan det vara bra att få ett euro-pris på vår naturrikedom, så vi inte underskattar den.

Visst, det känns väl dumt att sätta ett euro-värde på något så dyrbart som ett djur, en levande varelse, men det väcker säkert tankar hos dem som inte tidigare förstått det där värdet på ett själsligt plan.

Prislistan kan ni hitta HÄR, men jag tänkte gå igenom några exempel på vår naturrikedom, som en tankeställare.

Listan inleds såhär: ”Miljöministeriet fastställer med stöd av naturskyddslagen (1096/1996) 59 § riktvärden för skyddade arter. Miljöministeriets förordning om riktgivande värden på fridlysta djur och växter (9/2002) utfärdades 3.1.2002.
Riktvärden hjälper domstolarna i behandlig av förseelser av finansieringsbestämmelser och definiering av ersättningar.”

Så en talgoxe är värd 34€, det är ett ganska vanligt värde för våra vanliga småfåglar. Men storleken har ringa betydelse. Bergslärkan är nämligen värd 3196€. Berguven 841€, dubbelbeckasinen 4373€, fjällugglan 3364€, havsörnen 7400€.

En hasselsnok kostar 2523€ medan den vanliga snokens värde är 252€. Och lilla skogsödlan 17€.

Också fjärilar har värde – vi har en del ovanliga arter också i vårt land. Batonblåvinge, blåfläckade lövmätare och smalsprötad bastardsvärmare har alla ett värde på hela 1682€. Det är också värdet på cinnoberbaggen och eremitbaggen!

”Yngel, ägg, äggrupper, larver, larvgrupper och puppor av de skyddade arterna
Värdet på en unge som lämnat boet motsvarar det riktgivande värdet på en vuxen individ. I övrigt motsvaras en vuxen individ hos däggdjuren av en eller flera ungar i boet, hos fåglarna av ägg i boet eller en eller flera ungar i boet och hos andra djur av ett eller flera ägg, en larv, en grupp larver eller en puppa. I fråga om fjällvråken och pilgrimsfalken är värdet på ett enstaka ägg eller en enstaka unge detsamma som det riktgivande värdet på en vuxen individ.”

Med tanke på till exempel vissa av våra skogshöns som haft svåra år är också äggen värdefulla. Alla början till liv är värdefulla. Något att tänka på och inte ta för givet om man stöter på ägg, ungar eller puppor i naturen.

Jag inväntar nu fler matgäster på fågelbrädet och hoppas att jag ska lyckas fånga min besökande gråspett (841€) på bild!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.