Jag är en konstnär och författare som har arbetat multikonstnärligt i över ett decennium med måleri, skrivande, fotografi, grafisk design med mera. Jag är kroniskt sjuk och delvis funktionsnedsatt vilket utgör en del av den lins genom vilken jag ser världen, och det färgar min konst. I mitt konstnärliga arbete använder jag öppenhet och lekfullhet för att ta mig an allvarliga ämnen, ofta relaterade till kroppen; som kroppssyn, kronisk sjukdom och diskriminering.

Jag arbetar experimentellt och expressionistiskt när det kommer till konstnärliga tekniker, och till metoder för hur min kropp kan agera och prestera för mig. Det är en pågående resa mot en konstnärlig process som är hållbar och hälsosam för mig. – Alexandra Sandbäck

Alexandra har arbetat som konstnär, författare, fotograf och grafisk designer i över ett decennium, med en kandidatexamen inom film- och tv-produktion från 2009 i ryggsäcken. Hon studerar för tillfället bildkonst vid Yrkeshögskolan Novia samtidigt som hon fortsätter sitt professionella arbete. I september 2022 avslutades utställningsserien FORM KROPP STIGMA som visats i Jakobstad, Helsingfors och Kristinestad 2021-2022. Under hösten 2022 visas hennes arbeten i Lappo, Tammerfors och Helsingfors.


Tack för 2022 – det blev 13 utställningar sammanlagt!

Thanks for 2022 – there was 13 exhibitions in total!

Utvalda utställningar/Selected exhibitions 2022:

5.5-31.5.2022 Luckan, Helsingfors
22.8-4.9.2022 Spectra, Kristinestad
3-4.9.2022 Bland typer & tryck, Jakobstad, Konstrundan
2-22.9.2022 WHITE BOX TEAM EXHIBITION 1.0, Jakobstad
12.10-17.10 In medias res, group exhibition, Pohjanmaan valokuvakeskus, Lapua
12.11-1.12.2022 Galleria Ronga/MediaKulma, Tampere
22-23.11.2022 SHORTS video art festival, Jakobstad

25.11-18.12 BOOKED 2022, Muu ry, Helsingfors
December 2022 a3galleria, Helsingfors

Utställningar/Exhibitions 2023:

20.4-19.5 2023 Examensutställning, Jakobstad
28.4.–10.9.2023 KONTAKTi, Österbottens museum, Vasa
Oktober 2023 Luckan, Helsingfors


I am an artist and author who has worked multiartistically for over a decade with painting, writing, photography, graphic design and more.

I am chronically ill and partially disabled which makes up part of the lens through which I view the world, and it informs the art that I make. I have a playful approach to serious subjects. I am experimental when it comes to methods and the way in which my body can act and achieve for me. It is an ongoing journey towards an artistic process that is sustainable and healthy for me.
– Alexandra Sandbäck

Alexandra Sandbäck is an artist and author who has worked multiartistically for over a decade with painting, writing, photography, graphic design and more. She has a Bachelor’s Degree in Media Culture from UAS Novia in 2009, and on-going studies to receive a Bachelor’s Degree in Fine Arts in 2023.

She has previously exhibited both in solo and group shows, as well as published four books. She recently finished the exhibition series FORM BODY STIGMA which was shown in Pietarsaari, Helsinki and Kristiinankaupunki during 2021-2022. During the fall of 2022 her works are being shown in Lapua, Tampere and Helsinki.

...

”Anmödrar, ni bär mig”

Just nu pågår bildkonstens grupputställning Sammanflätningar – Omförhandlingar på Tobaksmagasinet. Redan i september valde vi grupper med olika teman och skulle djupdyka i ämnet och hitta oss fram till en konstnärlig process kring... Read More

FORM KROPP STIGMA i White Box

Detta inlägg blir en fotodump från själva utställningen i White Box 7-17.12.2021. Fotona har Veera Rislachius tagit och så vackra de är! Jag är så glad att jag hade möjlighet att ha någon... Read More